PUZ/PUD in derulare

  PUZ pentru zonă mixtă funcțiuni industriale, servicii și locuire pe teren situat în comuna Șelimbăr sat Șelimbăr CF 108873, 108874, nr.top 758/20, titlu de proprietate 727/1b, CF 109441, CF 107978, CF (3,9 MiB, 58 hits)

  PUZ “Trecere teren din extravilan în intravilan în vederea construirii locuință P+M”, pe teren situat în Șelimbăr, str. Ștejarului teren înscris în CF 106894, nr.cad 106894, inițiator Cristea Petru. (7,4 MiB, 68 hits)

  PUD “Construire service auto, împrejmuire și branșamente utilități” pe terenul situat în Șelimbăr, str. Mihai Viteazu nr.149 înscris în CF 108060, inițiator Croitoru Ciprian-Cornel. (5,4 MiB, 45 hits)

  PUD “Construire vulcanizare, spălătorie, locuință de serviciu, depozit anvelope” pe terenul situat în Șelimbăr, înscris în CF 109948, inițiator Marincu Sorin și Elena (7,4 MiB, 41 hits)

  PUD “Construire 6 imobile locuințe colective D+P+9E+ER, construire parcare supraterană P+4E” pe terenul situat în Șelimbăr, str. Dna Stanca înscrise în CF 110142, inițiator SC ATLAS PROIECT SRL (4,8 MiB, 69 hits)

  Ansamblu locuințe P+5E-P+7E cu parter comercial”, pe teren situat în Șelimbăr, str. Doamna Stanca teren înscris în CF 108056 inițiator SC COMSET CONSTRUCT SRL (24,6 MiB, 51 hits)

  PUZ “Construire locuințe colective și locuri de parcare”, pe teren situat în Șelimbăr, teren înscris în CF 105152, CF 105025, CF 105151, CF 105150, initiator SC MINO R SRL. (25,4 MiB, 72 hits)

 

 PUZ “Construire spațiu comercial birouri si hale”, pe teren situat în Șelimbăr, drum colector la DN1 km 306+003 si km 306+0,28 teren înscris în CF 104835, inițiatorul Boar Nistor Costel.

  anunț începere consultare (447,0 KiB, 70 hits)

  memoriu general (1,5 MiB, 61 hits)

  regulament de urbanism (693,2 KiB, 63 hits)

  plan de situație-reglementări urbanistice (5,7 MiB, 99 hits)

PUZ+RLU “Construire locuințe colective P+2E+M/ER”, pe teren situat în Șelimbăr, str. Mihai Viteazu nr. 290 teren înscris în CF 106960, nr. cad. 5108, nr. top 288/6 inițiatorul fiind Vecerzan Tiberiu, Tiberiu Liliana.

  anunt începere informare și consultarea publicului (450,7 KiB, 235 hits)

  Memoriu general PUZ (957,8 KiB, 101 hits)

  Regulament local de urbanism (268,3 KiB, 77 hits)

  plan încadrare în teritoriu (1,0 MiB, 223 hits)

  situație existentă (10,4 MiB, 203 hits)

  plan propunere mobilare (7,6 MiB, 206 hits)

  plan reglementări urbanistice (13,0 MiB, 119 hits)

 

PUZ “Alipire PUZ, alipire si dezlipire teren, extindere retele apa canal si bransamente, extindere retele gaz metan si bransamente, extindere retele electrice, construire post trafo si bransamente, construire locuinte” pentru terenurile situate in sat. Bungard, com Selimbar, înscrise in Cartea Funciara nr. 105105, 108605, 102717, 106873, 105115, 109117, 109738, 106783 inițiator  SC SARA RESIDENCE SRL.

  anunt incepere informarea publicului scanat (534,2 KiB, 114 hits)

  memoriu general (2,6 MiB, 119 hits)

  regulament local de urbanism (1,8 MiB, 105 hits)

  plan de incadrare in zona (1,5 MiB, 123 hits)

  plan de situatie existenta (unknown, 79 hits)

  propunere mobilare (48,1 MiB, 108 hits)

  zonificare functionala (481,3 KiB, 94 hits)

  proprietate asupra terenurilor (42,8 MiB, 95 hits)

PUZ “Construire birouri și depozit produse finite, cabină poartă, anexe, împrejmuire, accese, parcaje, sistematizare verticală, racorduri la utilități, rețele exterioare, firmă luminoasă, semnal publicitar, organizarea execuției lucrărilor, operațiuni cadastrale și notariale” pentru terenurile situate în com Selimbar, sat Șelimbăr înscrise în Cartea Funciara nr. 108471, 100156, 100375 inițiator SC KOBER SRL.

  anunt privind informarea si consultarea publicului (552,1 KiB, 80 hits)

  memoriu general, regulament local de urbanism aferent PUZ (1,4 MiB, 130 hits)

  plan de incadrare în zona (4,5 MiB, 114 hits)

  propunere mobilare (1,7 MiB, 123 hits)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Consultarea populatiei

Obligatiile investitorului initiator al PUZ-lui

Conf art. 37 pct. a) 5 din Ordinul nr 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism  “investitorul privat iniţiator al PUZ afişează anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ”

 

PrimariaSelimbar.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close