PUZ/PUD in derulare

  PUZ pentru zonă mixtă funcțiuni industriale, servicii și locuire pe teren situat în comuna Șelimbăr sat Șelimbăr CF 108873, 108874, nr.top 758/20, titlu de proprietate 727/1b, CF 109441, CF 107978, CF (3,9 MiB, 29 hits)

  PUZ “Trecere teren din extravilan în intravilan în vederea construirii locuință P+M”, pe teren situat în Șelimbăr, str. Ștejarului teren înscris în CF 106894, nr.cad 106894, inițiator Cristea Petru. (7,4 MiB, 29 hits)

  PUD “Construire service auto, împrejmuire și branșamente utilități” pe terenul situat în Șelimbăr, str. Mihai Viteazu nr.149 înscris în CF 108060, inițiator Croitoru Ciprian-Cornel. (5,4 MiB, 25 hits)

  PUD “Construire vulcanizare, spălătorie, locuință de serviciu, depozit anvelope” pe terenul situat în Șelimbăr, înscris în CF 109948, inițiator Marincu Sorin și Elena (7,4 MiB, 17 hits)

  PUD “Construire 6 imobile locuințe colective D+P+9E+ER, construire parcare supraterană P+4E” pe terenul situat în Șelimbăr, str. Dna Stanca înscrise în CF 110142, inițiator SC ATLAS PROIECT SRL (4,8 MiB, 35 hits)

  Ansamblu locuințe P+5E-P+7E cu parter comercial”, pe teren situat în Șelimbăr, str. Doamna Stanca teren înscris în CF 108056 inițiator SC COMSET CONSTRUCT SRL (24,6 MiB, 27 hits)

  PUZ “Construire locuințe colective și locuri de parcare”, pe teren situat în Șelimbăr, teren înscris în CF 105152, CF 105025, CF 105151, CF 105150, initiator SC MINO R SRL. (25,4 MiB, 39 hits)

 

 PUZ “Construire spațiu comercial birouri si hale”, pe teren situat în Șelimbăr, drum colector la DN1 km 306+003 si km 306+0,28 teren înscris în CF 104835, inițiatorul Boar Nistor Costel.

  anunț începere consultare (447,0 KiB, 48 hits)

  memoriu general (1,5 MiB, 44 hits)

  regulament de urbanism (693,2 KiB, 44 hits)

  plan de situație-reglementări urbanistice (5,7 MiB, 72 hits)

 

PUD “Construire imobil servicii complexe, locuire și spații comerciale S+P+M+9+ER, parcare supraetajată și branșamente utilități” pe terenurile situate în Șelimbăr, str. Dna Stanca înscrise în CF 107870, CF 108207, CF 108272 inițiator VASILIOIU PARASCHIVA

  anunț informarea și consultarea publicului (480,6 KiB, 54 hits)

  memoriu justificativ PUD-regulament local de urbanism (7,1 MiB, 68 hits)

  plan de încadrare (1,3 MiB, 82 hits)

  situația existentă (574,7 KiB, 73 hits)

  mobilare urbanistică (706,5 KiB, 74 hits)

  reglementări urbanistice (744,5 KiB, 60 hits)

  Raportul informării si consultări publicului (869,8 KiB, 33 hits)

PUZ+RLU “Construire locuințe colective P+2E+M/ER”, pe teren situat în Șelimbăr, str. Mihai Viteazu nr. 290 teren înscris în CF 106960, nr. cad. 5108, nr. top 288/6 inițiatorul fiind Vecerzan Tiberiu, Tiberiu Liliana.

  anunt începere informare și consultarea publicului (450,7 KiB, 181 hits)

  Memoriu general PUZ (957,8 KiB, 53 hits)

  Regulament local de urbanism (268,3 KiB, 40 hits)

  plan încadrare în teritoriu (1,0 MiB, 182 hits)

  situație existentă (10,4 MiB, 161 hits)

  plan propunere mobilare (7,6 MiB, 168 hits)

  plan reglementări urbanistice (13,0 MiB, 68 hits)

 

PUZ “Alipire PUZ, alipire si dezlipire teren, extindere retele apa canal si bransamente, extindere retele gaz metan si bransamente, extindere retele electrice, construire post trafo si bransamente, construire locuinte” pentru terenurile situate in sat. Bungard, com Selimbar, înscrise in Cartea Funciara nr. 105105, 108605, 102717, 106873, 105115, 109117, 109738, 106783 inițiator  SC SARA RESIDENCE SRL.

  anunt incepere informarea publicului scanat (534,2 KiB, 87 hits)

  memoriu general (2,6 MiB, 97 hits)

  regulament local de urbanism (1,8 MiB, 80 hits)

  plan de incadrare in zona (1,5 MiB, 98 hits)

  plan de situatie existenta (unknown, 65 hits)

  propunere mobilare (48,1 MiB, 87 hits)

  zonificare functionala (481,3 KiB, 69 hits)

  proprietate asupra terenurilor (42,8 MiB, 67 hits)

PUZ “Construire birouri și depozit produse finite, cabină poartă, anexe, împrejmuire, accese, parcaje, sistematizare verticală, racorduri la utilități, rețele exterioare, firmă luminoasă, semnal publicitar, organizarea execuției lucrărilor, operațiuni cadastrale și notariale” pentru terenurile situate în com Selimbar, sat Șelimbăr înscrise în Cartea Funciara nr. 108471, 100156, 100375 inițiator SC KOBER SRL.

  anunt privind informarea si consultarea publicului (552,1 KiB, 60 hits)

  memoriu general, regulament local de urbanism aferent PUZ (1,4 MiB, 90 hits)

  plan de incadrare în zona (4,5 MiB, 90 hits)

  propunere mobilare (1,7 MiB, 93 hits)

 

PUD “Construire Locuinte colective ”pe teren terenurile situate în Șelimbăr, str. C.I.Nottara înscrise în CF 104551, 104556, 104183 inițiator DAVID ILIE.

  Anunt informare si consultara publicului (433,1 KiB, 150 hits)

  Memoriu PUD (1,6 MiB, 164 hits)

  Incadrare in zona (1,6 MiB, 165 hits)

  Plan situație existentă (710,0 KiB, 133 hits)

  Plan reglementari urbanistice (755,8 KiB, 145 hits)

 

PUZ +RUL Construire locuinte individuale si cuplate P+1E+M, locuinte colective P+1E+M, pe teren situat in Selimbar, str. Triajului, initiator PRISTAV NICOLAE ADRIAN SI COPROPIETARII

  Raport informare si consultare Pristav Nicolae Adrian (1,2 MiB, 120 hits)

  Pristav_Nicolae_Memoriu_PUZ (4,3 MiB, 121 hits)

  U01 Plan situatie si plan incadrare (1,5 MiB, 131 hits)

  Pristav_Reglementari (370,2 KiB, 80 hits)

  Pristav_Mobilare (359,0 KiB, 104 hits)

PUZ +RUL Construire ansamblu rezidential locuinte colective P+2E cu parter comercial si servicii, pe teren situat in Selimbar str. Ioan Ratiu, initiator HUCIU TRAIAN SORIN

  Raport informare si consultare Huciu Traian Sorin (2,6 MiB, 135 hits)

  Memoriu si RLU (727,2 KiB, 106 hits)

  U01 Plan de situatie (3,6 MiB, 119 hits)

  U00 Plan de incadrare (2,4 MiB, 129 hits)

  U02 Plan Reglementari-min (998,7 KiB, 135 hits)

  U03 Plan Mobilare (993,1 KiB, 120 hits)

  U04 Studiu de insorire-min (914,9 KiB, 110 hits)

PUZ +RUL Construire locuinte unifamiliale si cuplate P+1E+M imprejmuire si bransamente utilitati, pe teren situat in Selimbar str. Unirii, initiator DUDAU STEFAN LIVIU

  Raport informare si consultare Dudau Stefan Liviu (1,2 MiB, 79 hits)

  Memoriu_si_RLU_PUZ (2,8 MiB, 111 hits)

  Plan de Situatie si incadrare (1,6 MiB, 100 hits)

  Plan_Reglementari_Urbanistice (394,8 KiB, 83 hits)

  Plan_Mobiliare (402,1 KiB, 78 hits)

 

 

PUZ +RUL Construire ansamblu rezidential locuinte colective P+2E cu parter comercial si bransamente utilitati, pe teren situat in Selimbar, str. Triajului, initiator SC BAHNHOF SRL

  Raport informare si consultare SC BAHNHOF SRL (2,2 MiB, 112 hits)

  Memoriu si RLU (4,9 MiB, 81 hits)

  U01 Plan de incadrare U02 Plan situatie (2,5 MiB, 101 hits)

  U04 Plansa Reglementari. (759,7 KiB, 104 hits)

  U03 Plansa Mobilare. (744,1 KiB, 102 hits)

 

 

PUZ Urbanizare zonă, pe teren situat în Șelimbăr, str.Unirii FN înscris în CF 102020 și CF 102992 si CF 108215, inițiator Dudău Ștefan Liviu

  Anunț informare si consultarea publicului (478,6 KiB, 114 hits)

  Memoriu si RLU PUZ (2,8 MiB, 136 hits)

  Plan Mobiliare (402,9 KiB, 120 hits)

  Plan Reglementari Urbanistice (395,6 KiB, 109 hits)

 

 PUZ “Construire Locuinte individuale si cuplate P+1E+M, locuinte colective P+1E+M, imprejmuire si bransamente utilitati” pe teren situat în Șelimbăr, str. Triajului teren înscris în CF 107901, CF 108498, CF 106328, CF 107668, CF 107374, CF 102022, CF 108493, CF 107894, CF 108507, CF 104423, inițiator PRISTAV NICOLAE ADRIAN

  Anunt incepere consultarea populatiei Pristav Nicolae (482,8 KiB, 119 hits)

  Pristav Nicolae Memoriu PUZ (4,3 MiB, 167 hits)

  Pristav Mobilare (359,8 KiB, 141 hits)

  Pristav Reglementari (371,1 KiB, 105 hits)

 

PUZ urbanizare zonă pe teren situat în Șelimbăr, str. Ion Ratiu teren înscris în CF 101305, initiator Huciu Traian Sorin,

  Varianta initiala (3,5 MiB, 180 hits)

  Varianta secundara (3,8 MiB, 136 hits)

 

 PUZ urbanizare zonă pe teren situat în Șelimbăr, str. Triajului teren înscris în CF  109654 inițiatorul SC BAHNHOF SRL

  Varianta initiala (6,9 MiB, 173 hits)

  Varianta secundara (6,7 MiB, 164 hits)

 

 

 

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P+3E ȘI COMASARE TEREN beneficiar                                                SC Avantaj 10 SRL si Ienciu Tiberiu Aurel

  ANUNT CONSULTARE POPULATIE INREGISTRAT PRIMARIE (470,1 KiB, 182 hits)

  Memoriu. (2,7 MiB, 203 hits)

  Propunere mobilare (1,0 MiB, 250 hits)

  Reglementari urbanistice (1,1 MiB, 227 hits)

  Raportul informării si consultarii publicului (2,0 MiB, 166 hits)

 

 

 

 

 


 

Consultarea populatiei

Obligatiile investitorului initiator al PUZ-lui

Conf art. 37 pct. a) 5 din Ordinul nr 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism  “investitorul privat iniţiator al PUZ afişează anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ”

 

PrimariaSelimbar.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close