PUZ/PUD in derulare

PUD “Construire 6 imobile locuințe colective D+P+9E+ER, construire parcare supraterană P+4E” pe terenul situat în Șelimbăr, str. Dna Stanca înscrise în CF 110142, inițiator SC ATLAS PROIECT SRL.

  anunț privind infomarea și consultarea publicului (443,2 KiB, 17 hits)

  plan de încadrare în teritoriu (1,3 MiB, 17 hits)

  memoriu prezentare PUD (2,6 MiB, 14 hits)

  plan situație existentă (422,2 KiB, 16 hits)

  plan reglementări urbanistice (540,1 KiB, 16 hits)

PUZ “Ansamblu locuințe P+5E-P+7E cu parter comercial”, pe teren situat în Șelimbăr, str. Doamna Stanca  teren înscris în CF 108056  inițiator SC COMSET CONSTRUCT SRL.

  anunț informarea si consultarea publicului (435,2 KiB, 10 hits)

  memoriu de prezentare (5,4 MiB, 10 hits)

  vedere planimetrică (618,5 KiB, 13 hits)

  zonificare funcțională (502,3 KiB, 11 hits)

  mobilare urbană (401,5 KiB, 17 hits)

 

PUZ “Construire locuințe colective și locuri de parcare”, pe teren situat în Șelimbăr, teren înscris în CF 105152, CF 105025, CF 105151, CF 105150, initiator SC MINO R SRL.

  anunț începerea consultării (441,7 KiB, 32 hits)

  memoriu general PUZ (974,1 KiB, 34 hits)

  regulament local de urbanism (454,6 KiB, 22 hits)

  plan de încadrare în zonă (880,9 KiB, 42 hits)

  plan de situație existentă (8,1 MiB, 29 hits)

  plan propunere mobilară (6,4 MiB, 61 hits)

  plan reglementări urbanistice (10,4 MiB, 32 hits)

 

PUZ “Construire spațiu comercial birouri si hale”, pe teren situat în Șelimbăr, drum colector la DN1 km 306+003 si km 306+0,28 teren înscris în CF 104835, inițiatorul Boar Nistor Costel.

  anunț începere consultare (447,0 KiB, 17 hits)

  memoriu general (1,5 MiB, 13 hits)

  regulament de urbanism (693,2 KiB, 12 hits)

  plan de situație-reglementări urbanistice (5,7 MiB, 24 hits)

 

PUD “Construire imobil servicii complexe, locuire și spații comerciale S+P+M+9+ER, parcare supraetajată și branșamente utilități” pe terenurile situate în Șelimbăr, str. Dna Stanca înscrise în CF 107870, CF 108207, CF 108272 inițiator VASILIOIU PARASCHIVA

  anunț informarea și consultarea publicului (480,6 KiB, 16 hits)

  memoriu justificativ PUD-regulament local de urbanism (7,1 MiB, 20 hits)

  plan de încadrare (1,3 MiB, 25 hits)

  situația existentă (574,7 KiB, 18 hits)

  mobilare urbanistică (706,5 KiB, 20 hits)

  reglementări urbanistice (744,5 KiB, 19 hits)

PUZ+RLU “Construire locuințe colective P+2E+M/ER”, pe teren situat în Șelimbăr, str. Mihai Viteazu nr. 290 teren înscris în CF 106960, nr. cad. 5108, nr. top 288/6 inițiatorul fiind Vecerzan Tiberiu, Tiberiu Liliana.

  anunt începere informare și consultarea publicului (450,7 KiB, 94 hits)

  Memoriu general PUZ (957,8 KiB, 77 hits)

  Regulament local de urbanism (268,3 KiB, 57 hits)

  plan încadrare în teritoriu (1,0 MiB, 85 hits)

  situație existentă (10,4 MiB, 88 hits)

  plan propunere mobilare (7,6 MiB, 93 hits)

  plan reglementări urbanistice (13,0 MiB, 95 hits)

 

PUZ “Alipire PUZ, alipire si dezlipire teren, extindere retele apa canal si bransamente, extindere retele gaz metan si bransamente, extindere retele electrice, construire post trafo si bransamente, construire locuinte” pentru terenurile situate in sat. Bungard, com Selimbar, înscrise in Cartea Funciara nr. 105105, 108605, 102717, 106873, 105115, 109117, 109738, 106783 inițiator  SC SARA RESIDENCE SRL.

  anunt incepere informarea publicului scanat (534,2 KiB, 51 hits)

  memoriu general (2,6 MiB, 56 hits)

  regulament local de urbanism (1,8 MiB, 47 hits)

  plan de incadrare in zona (1,5 MiB, 60 hits)

  plan de situatie existenta (unknown, 42 hits)

  propunere mobilare (48,1 MiB, 53 hits)

  zonificare functionala (481,3 KiB, 39 hits)

  proprietate asupra terenurilor (42,8 MiB, 41 hits)

PUZ “Construire birouri și depozit produse finite, cabină poartă, anexe, împrejmuire, accese, parcaje, sistematizare verticală, racorduri la utilități, rețele exterioare, firmă luminoasă, semnal publicitar, organizarea execuției lucrărilor, operațiuni cadastrale și notariale” pentru terenurile situate în com Selimbar, sat Șelimbăr înscrise în Cartea Funciara nr. 108471, 100156, 100375 inițiator SC KOBER SRL.

  anunt privind informarea si consultarea publicului (552,1 KiB, 33 hits)

  memoriu general, regulament local de urbanism aferent PUZ (1,4 MiB, 42 hits)

  plan de incadrare în zona (4,5 MiB, 59 hits)

  propunere mobilare (1,7 MiB, 48 hits)

 

PUD “Construire Locuinte colective ”pe teren terenurile situate în Șelimbăr, str. C.I.Nottara înscrise în CF 104551, 104556, 104183 inițiator DAVID ILIE.

  Anunt informare si consultara publicului (433,1 KiB, 126 hits)

  Memoriu PUD (1,6 MiB, 116 hits)

  Incadrare in zona (1,6 MiB, 125 hits)

  Plan situație existentă (710,0 KiB, 97 hits)

  Plan reglementari urbanistice (755,8 KiB, 107 hits)

 

PUZ +RUL Construire locuinte individuale si cuplate P+1E+M, locuinte colective P+1E+M, pe teren situat in Selimbar, str. Triajului, initiator PRISTAV NICOLAE ADRIAN SI COPROPIETARII

  Raport informare si consultare Pristav Nicolae Adrian (1,2 MiB, 88 hits)

  Pristav_Nicolae_Memoriu_PUZ (4,3 MiB, 84 hits)

  U01 Plan situatie si plan incadrare (1,5 MiB, 100 hits)

  Pristav_Reglementari (370,2 KiB, 60 hits)

  Pristav_Mobilare (359,0 KiB, 76 hits)

PUZ +RUL Construire ansamblu rezidential locuinte colective P+2E cu parter comercial si servicii, pe teren situat in Selimbar str. Ioan Ratiu, initiator HUCIU TRAIAN SORIN

  Raport informare si consultare Huciu Traian Sorin (2,6 MiB, 100 hits)

  Memoriu si RLU (727,2 KiB, 77 hits)

  U01 Plan de situatie (3,6 MiB, 90 hits)

  U00 Plan de incadrare (2,4 MiB, 94 hits)

  U02 Plan Reglementari-min (998,7 KiB, 93 hits)

  U03 Plan Mobilare (993,1 KiB, 93 hits)

  U04 Studiu de insorire-min (914,9 KiB, 73 hits)

PUZ +RUL Construire locuinte unifamiliale si cuplate P+1E+M imprejmuire si bransamente utilitati, pe teren situat in Selimbar str. Unirii, initiator DUDAU STEFAN LIVIU

  Raport informare si consultare Dudau Stefan Liviu (1,2 MiB, 60 hits)

  Memoriu_si_RLU_PUZ (2,8 MiB, 72 hits)

  Plan de Situatie si incadrare (1,6 MiB, 80 hits)

  Plan_Reglementari_Urbanistice (394,8 KiB, 61 hits)

  Plan_Mobiliare (402,1 KiB, 57 hits)

 

 

PUZ +RUL Construire ansamblu rezidential locuinte colective P+2E cu parter comercial si bransamente utilitati, pe teren situat in Selimbar, str. Triajului, initiator SC BAHNHOF SRL

  Raport informare si consultare SC BAHNHOF SRL (2,2 MiB, 80 hits)

  Memoriu si RLU (4,9 MiB, 62 hits)

  U01 Plan de incadrare U02 Plan situatie (2,5 MiB, 78 hits)

  U04 Plansa Reglementari. (759,7 KiB, 76 hits)

  U03 Plansa Mobilare. (744,1 KiB, 75 hits)

 

 

PUZ Urbanizare zonă, pe teren situat în Șelimbăr, str.Unirii FN înscris în CF 102020 și CF 102992 si CF 108215, inițiator Dudău Ștefan Liviu

  Anunț informare si consultarea publicului (478,6 KiB, 93 hits)

  Memoriu si RLU PUZ (2,8 MiB, 100 hits)

  Plan Mobiliare (402,9 KiB, 99 hits)

  Plan Reglementari Urbanistice (395,6 KiB, 85 hits)

 

 PUZ “Construire Locuinte individuale si cuplate P+1E+M, locuinte colective P+1E+M, imprejmuire si bransamente utilitati” pe teren situat în Șelimbăr, str. Triajului teren înscris în CF 107901, CF 108498, CF 106328, CF 107668, CF 107374, CF 102022, CF 108493, CF 107894, CF 108507, CF 104423, inițiator PRISTAV NICOLAE ADRIAN

  Anunt incepere consultarea populatiei Pristav Nicolae (482,8 KiB, 96 hits)

  Pristav Nicolae Memoriu PUZ (4,3 MiB, 118 hits)

  Pristav Mobilare (359,8 KiB, 119 hits)

  Pristav Reglementari (371,1 KiB, 81 hits)

 

PUZ urbanizare zonă pe teren situat în Șelimbăr, str. Ion Ratiu teren înscris în CF 101305, initiator Huciu Traian Sorin,

  Varianta initiala (3,5 MiB, 142 hits)

  Varianta secundara (3,8 MiB, 116 hits)

 

 PUZ urbanizare zonă pe teren situat în Șelimbăr, str. Triajului teren înscris în CF  109654 inițiatorul SC BAHNHOF SRL

  Varianta initiala (6,9 MiB, 125 hits)

  Varianta secundara (6,7 MiB, 123 hits)

 

 

 

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P+3E ȘI COMASARE TEREN beneficiar                                                SC Avantaj 10 SRL si Ienciu Tiberiu Aurel

  ANUNT CONSULTARE POPULATIE INREGISTRAT PRIMARIE (470,1 KiB, 157 hits)

  Memoriu. (2,7 MiB, 170 hits)

  Propunere mobilare (1,0 MiB, 218 hits)

  Reglementari urbanistice (1,1 MiB, 176 hits)

  Raportul informării si consultarii publicului (2,0 MiB, 124 hits)

 

 

 

 

 


 

Consultarea populatiei

Obligatiile investitorului initiator al PUZ-lui

Conf art. 37 pct. a) 5 din Ordinul nr 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism  “investitorul privat iniţiator al PUZ afişează anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ”

 

PrimariaSelimbar.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close